Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

REKRUTACJA

Szanowni Państwo, z dniem 1 lutego 2024 r. rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024. Zapisy trwają do 29 lutego 2024 r.

Proponujemy następujące kierunki studiów:

III semestralne (zajęcia on-line oraz 2-3 zjazdy stacjonarne/semestr) - koszt 2800 zł /opłata za całe studia/

 1.  Arteterapia z elementami terapii zajęciowej
 2. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 4. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 5. Integracja sensoryczna - koszt 3500 zł /opłata za całe studia/
 6. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Pedagogika integracyjna i włączająca
 7. Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne
 8. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna
 9. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Pedagog szkolny
 10. Socjoterapia
 11. Surdopedagogika
 12. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 13. Tyflopedagogika
 14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

III semestralne (zajęcia on-line)

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
 2. Biznes i zarządzanie dla nauczycieli
 3. Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
 5. Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu꞉
  biologia, chemia, etyka i filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, plastyka, język polski, przyroda, technika, wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną, wiedza o społeczeństwie

II semestralne (zajęcia on-line)

 1. Master of Business Administration – MBA - koszt 7900 zł
 2. Zarządzanie spółkami komunalnymi oraz spółkami z udziałem Skarbu państwa - koszt 4900 zł
 3. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - koszt 3500 zł
 4. Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Prawo pracy – kadry i płace
 7. Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 8. Zarządzanie kulturą
 9. Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
 10. Zarządzanie oświatą
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi

DOKUMENTY:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • podanie pobierz

OPŁATA ZA STUDIA

Dane do wpłaty:

Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

Opłat tytułem czesnego należy dokonać przelewem bankowym na indywidualny numer konta bankowego

Kontakt:

Centrum Edukacyjno–Szkoleniowe „ALFA”

Telefon 517 717 276
Telefon 733 650 340

info.szkolenia@ces-alfa.pl

Rekrutacja on-line: www.PodyplomoweStudia.eu

Zajęcia będą się odbywały w:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
Aleja Generała Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon: 733 650 340