Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

REKRUTACJA

Szanowni Państwo, z dniem 1 sierpnia 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024. Zapisy trwają do 31 października 2023 r.

Proponujemy następujące kierunki studiów:
III semestralne - koszt 2800 zł /opłata za całe studia/
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, pedagogika integracyjna i włączająca
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • Integracja sensoryczna  koszt 3500 zł /opłata za całe studia/
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną /oligofrenopedagogika/
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna
 • Arteterapia z elementami terapii zajęciowej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny
 • Kwalifikacje nauczycielskie, przygotowanie pedagogiczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu /biologia, chemia, etyka i filozofia, matematyka, fizyka, geografia, historia, plastyka, język polski, przyroda, technika, wychowania do życia w rodzinie z elementami edukacji seksualnej, wiedza o społeczeństwie/
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
  Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Biznes i zarządzanie dla nauczycieli.
II semestralne - koszt 2500 zł /opłata za całe studia/
 • Zarządzane ochroną zdrowia – menadżer ochrony zdrowia
 • Prawo pracy - kadry i płace
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 • Zarządzanie oświatą
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie kulturą.

DOKUMENTY:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • podanie pobierz

OPŁATA ZA STUDIA

Dane do wpłaty:

Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

Opłat tytułem czesnego należy dokonać przelewem bankowym na indywidualny numer konta bankowego

Kontakt:

Centrum Edukacyjno–Szkoleniowe „ALFA”

Telefon 517 717 276
Telefon 733 650 340

info.szkolenia@ces-alfa.pl

Rekrutacja on-line: www.PodyplomoweStudia.eu

Zajęcia będą się odbywały w:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
Aleja Generała Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon: 733 650 340