Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe  "ALFA" zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych.

Szkolenie skierowane jest do osób, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, oraz osób, które chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.

G1 – ELEKTRYCZNE
Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych grupy G1 (elektroenergetyka).
Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje uprawnienia energetyczne dotyczące eksploatacji E i dozoru D.

G2 – CIEPLNE
Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło).

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje uprawnienia energetyczne dotyczące eksploatacji E i dozoru D.

G3 – GAZOWE
Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy).

POMIARY ELEKTRYCZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją powołaną Przez Urząd Regulacji Energetyki.