Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

Pierwsza pomoc
Nasze Centrum prowadzi szkolenia z  pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Zgodnie z art 2091 § 1 pkt.2  Kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia te pozwolą nabyć nowe umiejętności oraz zwiększyć kwalifikacje Państwa pracowników.
Zajęcia prowadzimy w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy i wykwalifikowaną kadrę ratowników medycznych.
Organizujemy również szkolenia rozszerzone 2-dniowe.

Szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Szkolenia p.poż.
Oferujemy szkolenia ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, stosownie do przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
Zgodnie z przepisami art. 2091 Kodeksu Pracy: „pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników”.

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prowadzonych w formie wykładów i zajęć praktycznych ze sprzętem gaśniczym.

Szkolenia prowadzimy w języku polskim i angielskim.