Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

REKRUTACJA

Szanowni Państwo, z dniem 1 sierpnia 2020 r. rozpoczynamy zapisy na studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021.
Zajęcia rozpoczynamy w październiku.

 

Proponujemy następujące kierunki studiów:
III semestralne - koszt 2500 zł /opłata za całe studia/
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • Integracja sensoryczna  koszt 3000 zł /opłata za całe studia/
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną /oligofrenopedagogika/
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
 • Arteterapia i terapia zajęciowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny
 • Kwalifikacje nauczycielskie, przygotowanie pedagogiczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu /biol, chem. mat, geogr., hist, muz. plast., przyr., przedsiębiorczość/
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną.
II semestralne - koszt 2200 zł /opłata za całe studia/
 • Zarządzane ochroną zdrowia – menadżer ochrony zdrowia
 • Prawo pracy - kadry i płace
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 • Zarządzanie oświatą
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

DOKUMENTY:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • podanie pobierz

OPŁATA ZA STUDIA

Dane do wpłaty:

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

Opłat tytułem czesnego należy dokonać przelewem bankowym na indywidualny numer konta bankowego.

Kontakt:

Centrum Edukacyjno–Szkoleniowe „ALFA”
ul. Żórawskiego 5, lok. 24, II piętro
tel. 537 578 970, e-mail: info.szkolenia@ces-alfa.pl
lub na naszej stronie www.ces-alfa.pl