Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

Zapraszamy Państwa do skorzystania z  bogatej oferty szkoleń zawodowych. Formy kursów dopasowane są do potrzeb uczestników.

Posiadamy ofertę profesjonalnych kursów, przygotowujących do egzaminów na uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych, nad którymi nadzór sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.
Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Przeprowadzamy następujące szkolenia:

Operator ciągników (wciągniki i wciągarki)

1. Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.
2. Wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny.
3. Kat. II S – suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.
4. Kat. I S – suwnice sterowane z kabiny oraz I W i II S.

Operator żurawi

1. Kat. II Ż – stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne (HDS).
2. Kat. I Ż – wieżowe, szynowe.

Operator suwnic

1. Kat. II S – suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.
2. Kat. I S – suwnice sterowane z kabiny oraz I W i II S.

Operator dźwigów

1. Kat. II D – dźwigi budowlane z obsługą (towarowe i towarowo-osobowe).
2. Kat. I D – dźwigi towarowe z obsługą i szpitalne.

Operator podestów ruchomych

1. Kat. II P – wiszące, mostowe, stacjonarne.
2. Kat. I P – ruchome przejezdne (przewoźne, samojezdne).

Kierowca wózków jezdniowych

1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (naładowne, podnośnikowe kat. I, II, III WJO, unoszące, ciągnikowe, specjalne).
2. Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.
3. Kierowca wózków jezdniowych unoszących (sterowanych z poziomu roboczego).