Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż;

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „ALFA” Krzysztof Gąsiorowski,
  ul. Rumiankowa 3 Gołotczyzna, 06-430 Sońsk, NIP: 566-000-94-35, Regon: 130049540.
 2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, przekazanych wizytówkach, zawartych umowach.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umów;
  • obsługi transakcji sprzedaży;
  • prowadzenia korespondencji;
  • udzielania odpowiedzi na zapytania;
  • przekazywania informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez CES – ALFA;
  • prowadzenia działań promocyjnych;
  • przesyłania zaproszeń na imprezy, informacji o dostępnych szkoleniach i promocjach;
  • kontaktowania się w kontekście regionalnych zwyczajów i tradycji , np. przez przesyłanie kartek bożonarodzeniowych lub gratulacyjnych;
 4. Przewidywani odbiorcy danych: pracownicy Administratora, klienci Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług /np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna, obsługa IT/ na podstawie umów zawartych z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/ którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami o Administratorze danych osobowych , celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach, wskazanych powyżej oraz fakcie, iż w związku z zawartymi przez Administratora umowami niezbędne jest przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, przez Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego „ALFA” zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt. a/ lub b/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „ALFA” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a/ lub b/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/.
 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego „ALFA” drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez CES – ALFA w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na powyższe, bardzo proszę o przesłanie zwrotnego e-maila z taką informacją

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną.